Obrint l'esquerda

Crisi. Quina crisi? Què està en crisi? I més important encara, qui pateix la crisi? Cada dia les pantalles planes ens bombardegen amb titulars impactants sobre la borsa, els ERO's, l'atur, l'Euríbor, la fam, la inflació, la corrupció. Però, què en treiem de tota aquesta sobreinformació? Els mitjans de comunicació de masses, controlats pels poders fàctics, tenen com a principal premissa augmentar l'audiència. Per això mai no qüestionen les bases del sistema actual ni reflecteixen la nostra misèria més enllà de l'espectacle. Les nostres vides ja estaven en crisi, immerses en una precarietat que sostenia el creixement econòmic i els beneficis astronòmics d'una minoria.

Nosaltres, les joves, les principals afectades per aquesta crisi, hem de ser la llavor del canvi possible i necessari. Un canvi d'arrel. Un canvi de sistema. Cal plantejar alternatives que esquerdin el pensament únic, cal no oblidar el llegat de lluita i resistència dels pobles del món, cal qüestionar-se el que ens han dit que era inqüestionable, cal obrir espais de solidaritat i rebel·lia per dibuixar nous horitzons.